fbpx
Ti grenn kajou Jozefin lan

Jozefin plante yon ti grenn kajou nan lakou fanmi li. Pèsonn pa t vle kwè ke pye kajou an t ap pouse yon jou, men Jozefin pa t pèdi espwa, li te bay ti grenn kajou a anpil swen ak lanmou. Aprè yon bon tan, ti grenn kajou an leve e li tounen yon gwo pye bwa.

Google Play