fbpx
Manno ak ti lapen li an

Papa Manno te ofri li yon bèl ti lapen pou anivèsè l, Manno te renmen Youko (ti lapen li an anpil). Yon jou, Youko te sòti kite kalòj li, sa fè te fè Manno chagren anpil. Li vin konprann ke yon moun dwe toujou fini nenpòt sa l ap fè, san li pa kite anyen ni pèsonn dekonsantre li.

Google Play