fbpx
Lili ak Tilou aprann jan gen kadans toupatou

1. Gade ak pitit ou

2. Mande pitit ou kesyon

3. Fè yon aktivite ak pitit ou

  • Jwèt kadans. Fè pitit ou bat men li ak plizyè rit oubyen kadans (2 bat men kout ak yon long; yon bat men long ak twa kout). Ajoute lòt eleman tankou yon son klake dwèt ak frape pye (bat men, frape pye 2 fwa, klake dwèt). Chanje egzèsis la: fè pitit ou a kòmanse yon kadans, epi ou menm swiv li.
  •  Ale fè yon flannen pou chèche modèl repete. Jwenn tout modèl ki repete yo nan anviwònman an: fenèt nan kay, fè fòje nan pòt ak baryè, twal enprime, blòk nan mi, dekorasyon sou machin, fèy nan plant, fil arenyen, elatriye.
  • Jwe yon jwèt ak chif. Kòmanse konte sote pou pitit ou devine ki chif ki swiv: 1, 3, 5 … / 2, 4, 6, … / 5, 10, 15 … 10, 100, 1000, … (Pou pi gran timoun yo, itilize modèl ki pi konplike.)