fbpx
Pwosesis

Pwosesis tout se etap pou konplete nenpòt pwojè.
1) Imajine. 2) Planifye. 3) Rasanble materyèl ou . 4) Swiv plan an. 5) Pran plezi nan sa w kreye a!