fbpx
Ritm/Kadans

Frape men w, “Pla pla”! Frape pye w “Pim pim”! Ou ka kreye yon ritm oubyen repetisyon plizyè lòt fason.
Aprann plis sou ritm!