fbpx
Tilou ak Lili ap plante grenn

1. Gade ak pitit ou

2. Kesyon – Mande pitit ou kesyon

3. Fè aktivite ak pitit ou

 

Remak: Si ou pa gen yon règ oubyen lòt zouti pou mezi, ou ka itilize yon moso fil ou fisèl epi konpare longè a ak lòt bagay nan kay ou a (tankou wotè yon tab oswa chèz.)