fbpx
Tilou prepare yon sipriz pou Lili

PARAN

GADE, MANDE, FÈ!

1. Gade ak pitit ou

2. Mande pitit ou kesyon

3. Fè aktivite ak pitit ou

Pwosesis – Aktivite