fbpx
Tilou ak Lili ap plante grenn

1. Gade ak elèv ou yo

2. Mande elèv ou yo kesyon

3. Fè aktivite ak elèv ou yo

 

Remak: Si ou pa gen yon règ oubyen lòt zouti pou mezi, ou ka itilize yon moso fil ou fisèl epi konpare longè a ak lòt bagay nan klas ou a (tankou wotè yon tab oswa chèz).