fbpx
Tilou prepare yon sipriz pou Lili

GADE, MANDE, FÈ!

1. Gade ak elèv ou yo

2. Mande elèv ou yo kesyon

3. Fè aktivite ak elèv ou yo

Pwosesis-Aktivite – Pwofesè