fbpx
Aplikasyon


Jwèt pou timoun

W ap jwenn plizyè ti jwèt an kreyòl ayisyen anndan aplikasyon saa. Jwèt sa yo pèmèt timoun yo aprann anpil bagay pandan y ap amize yo.

Google Play

 

Manno ak ti lapen li an

Papa Manno te ofri li yon bèl ti lapen pou anivèsè l, Manno te renmen Youko (ti lapen li an anpil). Yon jou, Youko te sòti kite kalòj li, sa fè te fè Manno chagren anpil. Li vin konprann ke yon moun dwe toujou fini nenpòt sa l ap fè, san li pa kite anyen ni pèsonn dekonsantre li.

Google Play

Ti grenn kajou Jozefin lan

Jozefin plante yon ti grenn kajou nan lakou fanmi li. Pèsonn pa t vle kwè ke pye kajou an t ap pouse yon jou, men Jozefin pa t pèdi espwa, li te bay ti grenn kajou a anpil swen ak lanmou. Aprè yon bon tan, ti grenn kajou an leve e li tounen yon gwo pye bwa.

Google Play