Warning: Use of undefined constant SINGLE_PATH - assumed 'SINGLE_PATH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tf0h5o7u04rz/public_html/wp-content/themes/lakoukajou/functions.php on line 6
Pou Paran
Pou Paran

Paran yo, onè!
Nou kontan wè w nan lakou Kajou

Eske ou konnen si ou gade pwogram nan ak pitit ou l ap aprann pi plis? Men kèk ti aktivite amizan ou ka fè ak pitit ou pou ranfonse aprantisaj li.

MEN YON BON APWÒCH: GADE, POZE KESYON, FÈ 

1- Gade yon videyo.

2- Poze pitit ou kesyon sou sa nou sot gade ansanm lan.

3- Fè yon aktivite ki gen rapò ak istwa nou sot gade a.