fbpx
Pou pwofesè

Itilize Lakou Kajou nan klas ou a

Men kèk fason nou ka sèvi ak Lakou Kajou nan klas nou, pou chak sijè ki nan kourikoulòm nou.

MEN YON BON APWÒCH: GADE, POZE KESYON, FÈ

1- Gade yon videyo.

2- Poze kesyon: mande elèv yo pale sou sa ou sot gade avèk yo a.

3- Fè yon ti aktivite ak elèv yo. W ap jwenn kèk modèl aktivite isit la, klike sou lyen sa a.

Eseye twa videyo sa yo


Telechaje aktivite pou Epizòd yo la a gratisItilize mo sa yo pou w gade videyo yo pa tèm

oubyen chache yon tèm