fbpx
Pou pwofesè

Aprann nouvo konpetans pou ou ka angaje elèv ou yo nan klas la !

Videyo sa yo, se ekip ki pote Lakou Kajou pou nou a ki pwodui yo, e se Zandolin, zandolit Lakou Kajou a ki prezante li, pou ede ou aprann nouvo mwayen pou ou angaje elèv ou yo. Ou pral aprann kèk mwayen pou asire ke chak jou se yon avanti nan aprantisaj. Chak videyo kouvri yon lòt sijè ki pral ede ou nan animasyon klas ou.

Play Video

100% patisipasyon

Play Video

Disiplin pozitif

Play Video

Lang matènèl

Play Video

M ap li nèt ale

Play Video

Twa Teknik ansèyman