Lakou Kajou

Frivens SAINT-HILAIRE

Frivens Saint-Hilaire

Mwen rele Frivens SAINT-HILAIRE.  M se yon mizisyen. Depi lè m te lekòl primè, rèv mwen se te vin yon gran edikatè. Pasyon sila te pouse m ale  etidye syans edikasyon. Aprè etid mwen pou lisans nan Inivèsite Piblik Nip ( UPNip), mwen genyen chans fè anpil eksperyans nan sistèm edikatif Ayisyen antanke anseyan, fòmatè oubyen ankadrè estaj. Mwen gen fòmasyon tou nan domèn jiridik. Mwen etidye dwa nan UNDH. Mwen travay kòm konseye pedagojik pou Lakou Kajou nan rejyon Sid.

Scroll to Top