Lakou Kajou

Jovanie Padé

Jovanie

Etidye edikasyon se te pi bon chwa m te fè nan lavi mwen. Sa ban mwen konesans ki pèmèt mwen ede timoun pou yo rive nan pi gwo potansyèl yo. Kwayans mwen ak tout kè mwen se enpòtans pasyans pou nou konprann bezwen timoun ak tout sa ki motive konpòtman yo. Akonplisman yo ka ekstrawòdinè !

Scroll to Top