Lakou Kajou

Nishina Prévilon

Nishina

Mwen se Nishina Prévilon. M te gradye nan Edikaksyon nan Inivèsite Quisqueya. Nan travay mwen kòm anseyan, m kwè nan jantiyès ak pran ka elèv yo. M kwè nan bay timoun jèvrin nan aktivite ak pwogram ki baze sou devlopman sosyal ak emosyonèl. M mache pi devan ak yon fraz prezidan Churchill: “Nou ganyen vi nou selon sa nou resevwa, nou fè lavi a selon sa nou bay.

Scroll to Top