Lakou Kajou

Sara Wolf

Sara

Mwen se yon konsiltan nan edikasyon ki gen espesyalite nan edikasyon entènasyonal, devlopman kourikoulòm, fòmasyon anseyan, ak pwoteksyon timoun. Mwen menm ak fanmi m travay ak viv ann Ayiti depi 2009. M pale Kreyòl, Panyòl, Angle. Travay m renmen ak tout kè m se anbake anseyan ak enstitisyon ansanm pou transfòmasyon politik ak sosyal.

Scroll to Top