fbpx
Ti Lekòl Lakay-Videyo Epizòd Konplè

RESOUS LAKOU KAJOU EDE PITIT OU KONTINYE APRANN PANDAN LEKÒL FEMEN

Videyo Epizòd Konplè Lakou Kajou

Sou COVID-19

  • Pou evite trape kowona viris
  • Ale lopital oubyen rete an karantèn nan kay la?
  • Ki sa pou ou fè si ou sispèk ou ka gen Kowona Viris