fbpx
Ti Lekòl Lakay–WhatsApp

ENSRKI GWOUP WHATSAPP NOU AN

Lakou Kajou kontan resevwa ou nan Ti Lekòl Lakay la jodi a. Branche chak jou pou yon nouvo lesson.

Kòm nou gen anpil moun ki vle patisipe, nou kreye 2 gwoup WhatsApp pou Ti Lekòl Lakay. N ap voye menm leson yo pou tou 2 gwoup yo. Tanpri enskri nan youn nan gwoup yo.

Ti Lekol Lakay-Gwoup 1 [PLEN]