Lakou Kajou

Fouye fouye tè

Audio

Activity

Ask kids to write an acrostic poem that relates to the song theme.

Lyrics

Fouye, fouye tè

Se yon chante ki pale sou tè
Ki se yon resous natirèl
Ki twouve l sou planèt Latè
Nan tè a, mwen ka : Fouye, fouye, fouye

Pandan m ap fouye, mwen jwenn yon vè tè
Ou jwenn yon vè tè ? Wi, yon vè tè
Pandan m ap fouye, mwen jwenn yon vè tè
Avèk yon ti dlo
Ou jwenn dlo ? Wi, yon ti dlo !
Nan tè a, mwen ka : Fouye, fouye, fouye

Pandan m ap fouye, mwen jwenn yon vè tè
Yon ti dlo
Avèk yon ensèk.
Ou jwenn yon ensèk ? Wi, yon ensèk !
Nan tè a, mwen ka : Fouye, fouye, fouye

Pandan m ap fouye, mwen jwenn yon vè tè
Yon ti dlo
Yon ensèk avèk kèk rasin.
Ou jwenn kèk rasin ? Wi, kèk rasin !

Se yon chante ki pale sou tè
Ki se yon resous natirèl
Ki twouve l sou planèt latè
Nan tè a, mwen ka : Fouye, fouye, fouye

Pandan m ap fouye, mwen jwenn yon vè tè
Pandan m ap fouye, mwen jwenn vè tè
Dlo
Ensèk
Avèk rasin.

Scroll to Top