Lakou Kajou

Jòj

joj lakou kajou 1
Play Video

I’m Jòj. I’m just a little bit older than Lili and Tilou. I love school and work very hard to get good grades. I like to help people out when I can and love working as a team with others.

Meet the other characters

tilou lakou kajou 1
Scroll to Top