Lakou Kajou

Jòj

joj lakou kajou 1
Play Video

Mwen rele Jòj. M pi gran pase Lili ak Tilou. M renmen lekòl e mwen travay di pou m ka gen bon nòt. M renmen jwenn jan pou m ede lòt moun lè m kapab, e m renmen travay an gwoup ak lòt timoun yo.

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

tilou lakou kajou
Scroll to Top