Lakou Kajou

An n devine ki plant

Audio

Activity

Sing and Draw: Sing a song together. After singing, ask students to illustrate the song by drawing

  1. what they see in their mind’s eye,
  2. what the song is about,
  3. an image to go along with the main concept or new vocabulary.

Lyrics

An n devine ki plant

Ou ka devinen sa sa a ye ?
Ou ka devinen sa sa a ye ?
Se yon pye, yon pye kokoye
Ki donnen, donnen kokoye

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye kokoye

Ou ka devinen sa sa a ye ?
Ou ka devinen sa sa a ye ?
Fwi li koulè jòn, yo byen gou
Se yon pye, yon pye mango
Ki donnen, donnen mango

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye mango
Ou ka devinen sa sa a ye ?
Ou ka devinen sa sa a ye ?
Li bon lè w bouyi l pou w manje
Se yon pye, yon pye labapen
Ki donnen, donnen labapen

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye labapen

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye sitwon
Ki donnen, donnen sitwon

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye zoranj
Ki donnen donnen … ?
Zoranj ! ! !

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye kalbas
Ki donnen donnen … ?
Kalbas !

Rasin, twon, fèy ak fwi
Se yon pye, yon pye zaboka
Ki donnen donnen … ?
Zaboka !

Scroll to Top