Lakou Kajou

Lè mwen ale lekòl

Video

Activity

Come up with gestures and movements to go along with the song lyrics.

Audio

Lyrics

Lè mwen ale lekòl

Lè mwen prale lekòl
Avèk zanmi mwen yo
Genyen 3 konsiy
Fò n pa bliye yo
Y ap pwoteje nou
Ki sa yo ye ?

Youn ! Mete mas nou
De ! Lave men nou
Twa ! Kenbe distans nou
(Wooo, yayay, repete repete) (x2)

Ki ki ki ki ki sa n ap fè ?
Mete mas nou
Mwen pa tande, ki sa ankò ?
Lave men nou
Hanhan hanhan
Ki sa ankò ?
Kenbe distans nou
Sa se twa konsiy yo
Aplike yo

Mete mas nou
Pou n pwoteje nou
Lave men nou
Pou n pwoteje nou
Kenbe distans nou
Pou n pwoteje nou

Sa se twa konsiy yo
Sonje aplike yo (x2)

Scroll to Top