Lakou Kajou

Lè mwen ale lekòl

Videyo

Aktivite

Kreye jès pou akonpanye/ mache ak pawòl yo.

Odyo

Pawòl

Lè mwen ale lekòl

Lè mwen prale lekòl
Avèk zanmi mwen yo
Genyen 3 konsiy
Fò n pa bliye yo
Y ap pwoteje nou
Ki sa yo ye ?

Youn ! Mete mas nou
De ! Lave men nou
Twa ! Kenbe distans nou
(Wooo, yayay, repete repete) (x2)

Ki ki ki ki ki sa n ap fè ?
Mete mas nou
Mwen pa tande, ki sa ankò ?
Lave men nou
Hanhan hanhan
Ki sa ankò ?
Kenbe distans nou
Sa se twa konsiy yo
Aplike yo

Mete mas nou
Pou n pwoteje nou
Lave men nou
Pou n pwoteje nou
Kenbe distans nou
Pou n pwoteje nou

Sa se twa konsiy yo
Sonje aplike yo (x2)

Scroll to Top