Lakou Kajou

Mwen se yon plant

Audio

Activity

Identify new words in the song and help kids learn them.

Lyrics

Mwen se yon plant

Mwen se yon plant, plant, plant
E pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Pou komanse nou jwenn rasin
Rasin, rasin, rasin
Ki sa ou di ? Nou gen rasin
Mwen se yon plant, plant, plant
E pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Kounye a nou jwenn tij la, tij, tij
Ki sa ou di ?
Nou gen rasin, avèk tij
Mwen se yon plant, plant, plant
e pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Genyen fèy yo, fèy, fèy, fèy
M pa tande ? Nou gen rasin, avèk
tij, avèk fèy
Mwen se yon plant plant plant
e pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Nou gen flè, flè, flè
Ki sa ou di ?
Nou gen rasin, avèk tij, avèk fèy,
avèk flè
O, mwen se yon plant !

Scroll to Top