Lakou Kajou

Mwen se yon plant

Odyo

Aktivite

Idantifye mo ki nouvo nan chan yo epi ede timoun yo konprann yo.

Pawòl

Mwen se yon plant

Mwen se yon plant, plant, plant
E pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Pou komanse nou jwenn rasin
Rasin, rasin, rasin
Ki sa ou di ? Nou gen rasin
Mwen se yon plant, plant, plant
E pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Kounye a nou jwenn tij la, tij, tij
Ki sa ou di ?
Nou gen rasin, avèk tij
Mwen se yon plant, plant, plant
e pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Genyen fèy yo, fèy, fèy, fèy
M pa tande ? Nou gen rasin, avèk
tij, avèk fèy
Mwen se yon plant plant plant
e pati m yo divès
Vini m montre w kèk nan pati yo
Nou gen flè, flè, flè
Ki sa ou di ?
Nou gen rasin, avèk tij, avèk fèy,
avèk flè
O, mwen se yon plant !

Scroll to Top