Lakou Kajou

Senk sans

Audio

Activity

Sing and Draw: Sing a song together. After singing, ask students to illustrate the song by drawing

  1. what they see in their mind’s eye,
  2. what the song is about,
  3. an image to go along with the main concept or new vocabulary.

Lyrics

Senk sans

Wè, tande,
Manyen, pran sant, goute
Se sa 5 sans yo ye
Youn de twa kat senk
Nou gen 5 sans, pou ede nou fonksyone

Lotrejou mwen t ap mache
M te wè yon bèl mango
Nan yon gwo pye mango
Yon van pase
Branch lan souke
Ki sa w tande ?
Mango tonbe
Biw bidiw bidiw bidiw biw biw

M fè yon ti pwoche
Mwen bese
Rammase youn
Mwen manyen li, wè si li mi
Li santi bon
Ou pran sant li ?
Wi wi wi
Mwen goute li
Ak lang mwen
E li te bon bon bon

Wè, tande,
Manyen, pran sant, goute
Se sa 5 sans yo ye
Youn de twa kat senk
Nou gen 5 sans, pou ede nou
Fonksyone
Mwen wè yon mango
Ak je mwen

Mwen tande l tonbe
Ak zòrèy mwen
Mwen manyen li
Ak men mwen
Mwen pran sant li
Ak nen mwen
Mwen goute li
Ak lang mwen
E li te gou gou gou gou gou.
Wè, tande,
Manyen, pran sant, goute
Se sa 5 sans yo ye
Youn de twa kat senk
Nou gen 5 sans pou ede nou fonksyone (x2)

Scroll to Top