Lakou Kajou

Sik dlo

Video

Activity

Ask kids to write an acrostic poem that relates to the song theme.

Audio

Lyrics

Sik dlo

Se yon chante
Ki pale de dlo
Ki pale de dlo
Ak de ki jan
Li sikile toulèjou
Lè dlo sot nan syèl lan
Li koule al nan lanmè an
Oubyen l filtre nan tè an
Apre sa
Solèy lan chofe l
Li remonte nan syèl la
E sik la rekòmanse ankò (2x)

Scroll to Top