Lakou Kajou

Soufle lanbi pou jistis ka renye

Video

Activity

Ask kids to write an acrostic poem that relates to the song theme.

Audio

Lyrics

Soufle lanbi pou jistis ka renye

Lòtrejou mwen soti
M t al mache sou bòdmè a
Bon ti briz t ap soufle
Solèy lan t ap souri
Timoun yo ap kouri
E se kon sa mwen jwenn on gwo po lanbi

Lè mwen kenbe l nan men m
Mwen pran tan m kontanple l
Sou po li te grave lèt J-I-S-T-I-S

M santi moman rive
Pou mwen soufle lanbi pou jistis ka renye

Soufle lanbi
Pou n kanpe fèm kont sa k pa sa yo
Soufle lanbi
Pou n pwoteje sa ki pi fèb yo
Soufle lanbi
Pou sa ki gran e sa k piti yo
Soufle lanbi
Pou sonnen rasanbleman
Soufle lanbi
Pou frè ak sè nou yo
Soufle lanbi
Pou nou ka renmen youn lòt
Soufle lanbi
Pou ou, pou li, pou mwen, pou nou tout
Soufle lanbi
Pou tout kote ka tande son li an

Scroll to Top