fbpx

Byenvini nan Lakou Kajou

Lakou Kajou envite nou vizite Ti Lekòl Lakay pou aktivite edikatif pou timoun pandan lekòl fèmen.

Lakou Kajou se yon emisyon edikatif televize an Kreyòl pou timoun Ayisyen ak tout fanmi yo. Se Blue Butterfly Collaborative ki kreye program la,  an patenarya ak Muska Group ak InnovEd epi gras ak sipò W.K Kellogg Foundation ak FOKAL.

Nan Lakou Kajou nou jwenn yon pè marasa, Lili ak Tilou, ki se de pèsonaj prensipal emisyon an. Bèl kalite eksperyans yo fè nan lakou lakay yo ak katye yo sèvi kòm baz pou anseye timoun yo.

Lakou Kajou se kontribisyon pou amelyore konesans tout timoun ann Ayiti.