Lakou Kajou

Fè yon don

Rejwenn Lakou Kajou !

DON PAYPAL

Fè yon don ak Paypal

Kèk jou aprè ou fin fè don an sou entènèt, w ap resevwa yon mesaj ak esplikasyon sou kijan pou ou jwenn aksè ki rezève pou manm yo.

DON LAPOS

Fè yon don pa lapòs

Pou w fè don pa lapòs, tanpri voye chèk la nan:
Third Sector New England
89 South Street, Suite 700
Boston, MA 02111 USA

Ekri “Blue Butterfly Collaborative” sou chèk la nan pati Memo a.

Blue Butterfly Collaborative is fiscally sponsored by Third Sector New England, a tax-exempt, 501(c)3 organization.
All donations to Blue Butterfly Collaborative are tax-deductible to the extent allowed by U.S. law.

 

Pou plis enfòmasyon sou Lakou Kajou, kontakte

Suzanne Cole, Direktris Operasyon
suzanne.cole@bbutterfly.org

Chif yo pale pou kont yo

YTB MOCKUP
1

Videyo sou YouTube

100

Abone sou YouTube

1000

Views sou YouTube

1 %

Timoun ki gade Lakou Kajou aprann

1 %

Pi plis sou vokabilè ak chif yo dapre yon etid ki reyalize

Scroll to Top