fbpx
Fè yon don

Rejwenn Lakou Kajou!

Manm ki kontribye omwen $ 25, gen aksè difizyon tout epizòd pwogram LAKOU KAJOU a pandan douz mwa. Sipò ou ede nou distribiye pwogram lan gratis an Ayiti.

 

Kèk jou aprè ou fin fè don an sou entènèt, w ap resevwa yon mesaj ak esplikasyon sou kijan pou ou jwenn aksè ki rezève pou manm yo. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Suzanne Cole, suzanne.cole@bbutterfly.org.

Pou w fè don pa lapòs, tanpri voye chèk la nan:

Third Sector New England
89 South Street, Suite 700
Boston, MA 02111 USA

Ekri “Blue Butterfly Collaborative” sou chèk la nan pati Memo a.

 

Pou plis enfòmasyon sou Lakou Kajou, kontakte
Suzanne Cole
Direktris Operasyon
suzanne.cole@bbutterfly.org

Blue Butterfly Collaborative is fiscally sponsored by Third Sector New England, a tax-exempt, 501(c)3 organization.
All donations to Blue Butterfly Collaborative are tax-deductible to the extent allowed by U.S. law.