fbpx
Ti Lekòl Lakay

Sou COVID-19

  • Pou prevni kont kontaminasyon Kowona Viris
  • Ale lopital oubyen rete an karantèn nan kay la?
  • Pran swen timoun yo pandan kriz Kowonaviris la
  •  VIDEYO
  • Men kèk verite sou jan Kowona Viris la ap gaye nan popilasyon an
  •  VIDEYO
  • Ki sa pou ou fè si ou sispèk ou ka gen Kowona Viris