Lakou Kajou

Bon abitid fè mwen djanm

Videyo

Aktivite

Kreye jès pou akonpanye/ mache ak pawòl yo.

Odyo

Pawòl

Bon abitid fè mwen djanm

Lè m reveye nan maten
Ki sa mwen fè ?
Mwen bwose, bwose, bwose dan mwen
Ki sa mwen fè ?
Mwen bwose, bwose, bwose dan mwen
M gen bon abitid pou m rete an sante
Ou gen bon abitid pou w rete an sante
Bon abitid yo fè mwen djanm
Bon abitid yo fè ou djanm

Avan mwen manje
Ki sa mwen fè ?
Mwen lave, lave, lave men mwen
Ki sa mwen fè ?
Mwen lave, lave, lave men mwen
M gen bon abitid pou m rete an sante
Ou gen bon abitid pou w rete an sante
Bon abitid yo fè mwen djanm
Bon abitid yo fè ou djanm

Lannwit mwen bezwen repoze
Ki sa mwen fè ?
Mwen dòmi, dòmi, dòmi
Ki sa mwen fè ?
Mwen dòmi, dòmi, dòmi
M gen bon abitid pou m rete an sante
Ou gen bon abitid pou w rete an sante
Bon abitid yo fè mwen djanm
Bon abitid yo fè ou djanm

Scroll to Top