Lakou Kajou

Bouje ! Bouje !

Odyo

Aktivite

Kreye jès pou akonpanye/ mache ak pawòl yo.

Pawòl

Bouje ! Bouje !

Mwen leve men dwat mwen an lè, Weee !
Men dwat mwen an lè ! Weee !
Men dwat mwen an lè ! Weee !
Kounye a m vire tou won ! Weee !
Mwen vire tou won ! Weee !
Chante avèk mwen ! Epi an n bat men n !

KLAP ! KLAP ! KLAP ! KLAP !
KLAP ! KLAP ! KLAP ! KLAP !

Mwen leve men gòch mwen an lè, Weee !
Men gòch mwen an lè ! Weee !
Men gòch mwen an lè ! Weee !
Kounye a m vire tou won ! Wee !
Mwen vire tou won ! Wee !
Chante avèk mwen ! Epi an n bat men n !

KLAP ! KLAP ! KLAP ! KLAP !
KLAP ! KLAP ! KLAP ! KLAP !

Mwen leve pye dwat mwen an lè, Weee !
Pye dwat mwen an lè ! Weee !
Pye dwat mwen anlè ! Weee !
Kounye a m vire tou won ! Wee
Mwen vire tou won ! Wee !
Chante avèk mwen ! Epi an n bat men n !

KLAP ! KLAP ! KLAP ! KLAP !
KLAP ! KLAP ! KLAP ! KLAP !

Mwen leve pye gòch mwen an lè, Weee !
Pye gòch mwen an lè ! Weee !
Pye gòch mwen an lè ! Weee !
Kounye a m vire tou won ! Weee !
Mwen vire tou won ! Wee !
Chante avèk mwen ! Epi an n bat men n !

Scroll to Top