Lakou Kajou

Eske ou konnen Ayiti?

Videyo

Aktivite

Chante ak desinen: Chante chante a ansanm. Apre sa mande timoun yo fè yon desen pou ilistre pawòl yo:

  1. Desinen sa yo wè nan tèt yo
  2. Sou ki sa chante a pale
  3. Yon imaj ki pou ilistre nouvo lide ak vokabilè yo aprann ak chante a.

Odyo

Pawòl

Eske ou konnen Ayiti?

Vini nou prale dekouvri Ayiti
Se yon ti zile k ap benyen nan lanmè dè zantiy
Li gen 10 depatman ak anpil bèl moniman

Èske n pare pou nou al eksplore li avè m
Ou jwenn depatman Nò, Nòdès, Nòdwès
Latibonit ak Sant, Lwès ak Sidès

Apre sa ou jwenn Nip pou lage kò w nan Sid
Epi pou nou fini nou jwenn Grandans

Kote w sòti ?
Kap Ayisyen
M di : Kote w sòti ?
Pòdepè
Kote w sòti ?
Fò Libète

Mwen men m mwen sòti Gonayiv
Mwen di : Kote w sòti ?
M sòti Ench

M mande : Kote w sòti ?
Pòtoprens

Kote w sòti ?
Soti Jakmèl
Miragwàn,
Okay,
Jeremi

Scroll to Top