Lakou Kajou

Mezire

Videyo

Aktivite

Aprann timoun yo pawòl yo pou yo ka chante ansanm ak odyo a.

Odyo

Pawòl

Mezire

Tout sa w ta renmen mezire
Gen yon mezi pou li ki egziste
Si w vle konnen ki sa li ye
Fè yon ti pwoche epi tande

Si se longè ou vle pran
Mezire l ak yon règ
Si se pwa ou vle pran
Mezire l ak yon balans
Kantite dlo vè sa a ka pran
Mezire l ak yon vè mezi

Tout sa w vle mezire
Gen yon enstriman pou li (2x)
Tout sa w ta renmen mezire
Gen yon mezi pou li ki egziste
Si w vle konnen ki sa li ye
Fè yon ti pwoche epi tande

Pou w mezire longè
Eseye mèt oubyen santimèt
Mwen di ou vle pran pwa
Eseye gram oubyen kilogram
Kapasite vè sa a
Eseye lit oubyen mililit
Tout sa ou vle mezire
Gen yon mezi pou li

Scroll to Top