Lakou Kajou

Naje, sote, vole

Odyo

Aktivite

Kreye jès pou akonpanye/ mache ak pawòl yo.

Pawòl

Naje, sote, vole

Menm jan nou gen janm
Ak pye pou nou mache
Tout bèt ki egziste
Gen fason yo deplase

Gen sa ki mache
Genyen ki naje
Sa ki vole
Kèk lòt ki sote !

Chen yo mache mache
Cheval yo galope
Zwazo yo menm vole
Pwason yo menm naje

Menm jan nou gen janm
Ak pye pou nou mache
Tout bèt ki egziste
Gen fason yo deplase

Gen sa ki mache
Genyen ki naje
Sa ki vole
Kèk lòt ki sote !

Koulèv ki ranpe ranpe
Lapen ki sote
Papiyon ki vole
Epi chat yo mache

Menm jan nou gen janm
Ak pye pou nou mache
Tout bèt ki egziste
Gen fason yo deplase

Gen sa ki mache
Genyen ki naje
Sa ki vole
Kèk lòt ki sote !

Scroll to Top