Lakou Kajou

Ou ka kreye yon rit

Odyo

Aktivite

Kreye ti enstriman ak materyèl lokal yo pou fè mizik (ti tanbou, ti cha-cha).

Pawòl

Ou ka kreye yon rit

PLAP PLAP PLAP (BAT MEN)

Ou ka fè yon chema lè w ap desine
Ou ka fè fòm ou vle lè w ap kolorye
Ou ka fè yon chema lè w ap desine

I

Panse ak yon chema mete l sou papye
Jòn nwa wouj ble
Apre sa repete l nèt al kole
Jòn nwa wouj ble a
Panse ak yon chema mete l sou papye
Mwen di won, kare, won, kare
Apre sa repete l nèt al kole
Won kare won kare

Refren

Ou ka kreye rit ou pou ou ka danse
Yon pa, vire ale kadanse
Ou ka kreye rit ou pou ou ka danse

II

Panse ak yon rit epi danse l
Yon pa de pa vire yon pa
Ale repete l fè yon ti kadanse
Yon pa de pa vire yon pa

Panse ak yon rit epi danse l
Yon pa sote yon pa de pa
An n ale repete l pa pè bouje
yon pa sote yon pa de pa

Refren

Ou ka kreye on rit lè w ap bat men w
Yon kout yon long kelkeswa jan ou vle l
Ou ka kreye yon rit lè w ap bat nan men w

Panse ak yon rit epi bat men w
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)
An n ale repete l fè yon ti bouje
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)

Panse ak yon rit epi bat men w
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)
Kontinye repete l epi an n swinge
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)

PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)

Ou ka kreye yon rit lè w ap bat men w
Panse ak yon rit epi bat men w
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)

An n al repete l fè yon ti bouje
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)
panse ak yon rit epi bat men w
plap plap plap plap plap plap (bat men)
Ou ka kreye rit ou pou ou sa danse
Yon pa, vire ale kadanse
Ou ka kreye rit ou pou ou sa danse

Ou ka fè yon chema lè w ap desine
Ou ka fè fòm ou vle lè w ap kolorye
Ou ka fè yon chema lè w ap desine

Ou ka kreye yon rit lè w ap bat men w
Yon kout yon long kèlkeswa jan ou vle l

Ou ka kreye yon rit epi bat men w
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)
PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP PLAP (bat men)

Scroll to Top