Lakou Kajou

Vini fè yon mizik

Videyo

Aktivite

Aprann timoun yo pawòl yo pou yo ka chante ansanm ak odyo a.

Odyo

Pawòl

Vini fè yon mizik

Nou pral fè yon mizik
Nou pral fè yon mizik
An nou bat men n pou n jwenn tenmpo a
Pla pla pla (x2)

Kounya n jwenn yon tenmpo
Nou pral met yon tanbou
Tanbourinè fè nou tande w fè
Pidim pidim (x2)

Nou fin mete tanbou
Nou ka met yon batri
Yon ti senbal, yon kik yon kès
Yon ti senbal, yon kik yon kès
Batri an fè
Bim kap tssst kap tssst kap (x2)

Nou ka met yon kònè
An nou met yon kònè
Kònè yo fè m tande nou
Pong pong pong pong (x2)

Kounya n ka met yon pyano
Nou pral met yon pyano
Pyanis la fè m tande ou fè
Pong pong pong pong (x2)

Ki sa ankò ? E gita ?
Nou pral met yon gita
An nou met yon gita
Gitaris lan jwe kòd yo kon sa
Tenktengendeng tenkdong (x2)

E si n met yon vyolon ?
Nou pral met yon vyolon
Vyolonis lan fè m tande ou fè
Zim Zim Zim (x2)

Nou sot fè yon mizik
Nou sot fè yon mizik
Si n kontan fè m tande nou fè
lalalalalalala

Scroll to Top