Lakou Kajou

Lili

lili
Play Video

Alo, M rele Lili. Mwen menm ak frè m, Tilou, nou gen 8 lane. M gen anpil kiryozite sou tout bagay epi m adore pati nan de avanti enteresan. Pafwa m si tèlman chofe nan ekplorasyon lakou a, m konn bliye pran tan pou m planifye sa m ta dwe fè.

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

tilou lakou kajou
Scroll to Top