Lakou Kajou

Leyon

leyon lakou kajou
Play Video

M se Leyon, liv la. M renmen enfòmasyon ak chif ki kòrèk ! M renmen montre zanmi m yo desen ak foto ki montre diferan kote, diferan moun, ak lòt dekouvèt enteresan. M renmen tout bagay (men m pè lapli paske dlo ka domaje paj mwen yo).

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

tilou lakou kajou
Scroll to Top