Lakou Kajou

Ema

ema lakou kajou 1
Play Video

Alo, m rele Ema. M viv lakay kouzen m yo, Lili ak Tilou. M gen 5 an e m renmen fè tout sa Lili ak Tilou ap fè. Gen de lè m chagren paske m sonje manman m ak papa m ki abite nan yon lòt peyi. Men m kontan gen Lili ak Tilou bò kote m, ansanm ak ti Toutous mwen an.

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

tilou lakou kajou
Scroll to Top