Lakou Kajou

Zando

zando lakou kajou
Play Video

M se Zandolin, zandolit ki viv nan Lakou a ansanm ak Lili, Tilou, ak tout zanmi yo. M renmen ede tout moun rezoud pwoblèm yo. Aktivite m pi renmen se fè lekti. M renmen fè ti kabicha, manje bon manje, tande mizik epi fè yon bon dòmi tou !

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

tilou lakou kajou
Scroll to Top