Lakou Kajou

Tilou

tilou lakou kajou
Play Video

M rele Tilou. M se marasa Lili. Nou gen 8 ane. M renmen konstwi, brikole, ak rezoud pwoblèm. M eseye toujou byen prepare epi byen òganize nan tout sa m ap fè.

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

lili
Scroll to Top