Lakou Kajou

Fara

fara
Play Video

M rele Fara. M gen 7 an. M renmen fè espò, sitou foutbòl. Gen de lè m pa anvi eseye fè yon bagay paske m ka pa fò ladan. Zanmi m yo, Lili ak Tilou toujou ankouraje m pou vin avèk yo nan avanti yo. M ap aprann jan sa enteresan lè nou eseye yon nouvo defi.

Lòt zanmi Lakou Kajou yo

tilou lakou kajou
Scroll to Top