Lakou Kajou

Mande elèv yo gide aktivite

Tan li dire : 00:47

Ki sa teknik sa a ye ?

Bay elèv yo chans pran lidèchip pou yo dirije aktivite jwèt, aktivite tranzisyon, oubyen yon pati yo nan rankont maten an.

Ki lè pou nou bay elèv lidèchip ?

Lè w fè sèk maten, nan aktivite tranzisyon, e latriye.

Pou ki sa li enpòtan ?

Lè elèv yo gide aktivite yo, yo gen chans devlope kapasite lidèchip epi yo santi yo gen plis valè nan klas la.

Teknik Lakou Kajou pou Anseyan

creole cover
Scroll to Top